Varför är bioidentiska hormoner annorlunda?

Lugn Stund av Lill Sjöstrom www.lillsjostrom.com

Ända sedan den numera ökända undersökningen av World Health Initiative tvärbromsade 2002 har nervösa läkare, av rädsla för att utsätta sina patienter för ökad risk att drabbas av bröstcancer, hjärtkärlsjukdomar eller stroke, tvekat att ordinera hormonersättningsbehandling för sina patienter. Av samma anledning har ängsliga kvinnor fullständigt avstått från hormonersättningsbehandling av rädsla för att få bröstcancer eller drabbas av stroke.

Resultatet av studien var sannerligen värd all uppmärksamhet, men två viktiga och mindre kända förhållanden förtjänar också att påpekas. För det första visade det sig att det var det syntetiska progesteronet Provera som var problemet, fast inte på egen hand. När det intogs tillsammans med Premarin, ett östrogen som utvunnits ur urin från gravida ston (en kombination som marknadsfördes under varumärket Prempro) visade det sig att kvinnorna i undersökningsgruppen, som alla var över 60 år, löpte en 24 procent större risk att få bröstcancer och hjärtfel.

Däremot fanns ingen ökad risk hos kvinnor som började ta hormoner före 60 års ålder och som tog östrogen utan Provera. Dessutom hade denna grupp kvinnor 61 procent mindre kalkbildning i hjärtats kranskärl efter att ha tagit östrogen i fem år än kvinnorna i kontrollgruppen som bara fick placebo. Detta är en tydlig indikation på att östrogen har stor betydelse som skydd mot hjärtfel och bröstcancer hos kvinnor.

För det andra användes inga bioidentiska hormoner i någon av undersökningsgrupperna. Detta är mycket betydelsefullt, eftersom det inte har offentliggjorts någon studie som visar att bioidentiskt  progesteron ökar risken för bröstcancer eller hjärtfel. Tvärtom har det visat sig att bioidentiskt progesteron kan förhindra cancer.

Slutligen – trots undersökningens olycksbådande resultat är de flesta forskare fortfarande överens om att kvinnor inte bör låta bli att genomgå hormonersättningsbehandling under förklimakteriet och klimakteriet. Men känner man inte till skillnaden mellan syntetiska och bioidentiska hormoner får man lätt den felaktiga föreställningen att alla hormoner innebär hälsoproblem fast det i själva verket inte alls är så.

Varför är bioidentiska hormoner annorlunda?

Många läkare påstår att syntetiska hormoner och bioidentiska hormoner är exakt likadana, eftersom båda sorterna framställs i laboratorier. Det är visserligen sant att bioidentiska hormoner i likhet med syntetiska framställs på laboratorier men det är inte sant att de är exakt likadana. Skillnaden ligger i hormonernas molekylstruktur.

Bioidentiska hormoner är inget nytt

Moderna konsumenter har reagerat på de kända problemen med syntetiska hormoner genom att kräva ”naturliga och alternativa” behandlingar för förklimakteriet och klimakteriet. Hur förvånande det än kan låta har bioidentiska hormoner i själva verket funnits väldigt länge.

I slutet av 1930-talet och början av 1940-talet utformade en ung doktorand som hette Russell Marker en metod att omvandla en kemisk förening, disogenin, som fanns i vild mexikansk yams (sötpotatis), till ett progesteron md exakt samma molekylstruktur som det som produceras i kvinnans äggstockar.

Det som gjorde att Markers upptäckt var så viktig var att progesteron tidigare bara hade kunnat erhållas från äggstockarna på en sugga (en gris, alltså) eller genom en mycket komplicerad och tidskrävande laboratorieprocess som gjorde att progesteronet blev mycket dyrt.

Men med Markers metod kunde progesteron som var identiskt med det progesteron som produceras i människokroppen, produceras till en kostnad av bara femtio cent per gram i motsats till den mycket höga kostnaden åttio dollar per gram med de tidigare metoderna.

Det dröjde emellertid inte länge förrän läkemedelsföretagen upptäckte att detta första bioidentiska progesteron på kemisk väg kunde förändras så att man kunde få fram syntetiska varianter av det. Dessa varianter fick man, till skillnad från de naturliga substanser som fanns i naturen, ta patent på. Sedan dess har kampanjerna för att sälja och marknadsföra sådana produkter till läkare och deras patienter varit våldsamma och hänsynslösa.

Hur beter sig bioidentiska hormoner i din kropp?

Till skillnad från kemiskt förändrade syntetiska hormoner har bioidentiska hormoner samma molekylstruktur som de hormoner som kroppen producerar. Därför ”kännner kroppen igen” dem och samspelar med dem på samma sätt som den skulle samspela med hormoner som producerats i dina äggstockar – som en nyckel som passar i låset.

Bioidentiska hormoner är den nyckel som passar perfekt till låset, det vill säga kroppens hormonreceptorer. När de är på plats återvinner våra kroppar sin balans och alla obehagliga symptom på hormonell obalans börjar försvinna.

Syntetiska hormoner däremot har kemiskt manipulerade former som vår kropp inte känner igen. Dessutom upptas de inte på ett effektivt sätt i kroppen och stör därför hormonfunktionens normala ebb och flod vilket kan orsaka skadliga biverkningar.

Så när läkemedelsföretag och en del läkare försöker inbilla dig att bioidentiska hormoner är samma sak som synetiska hormoner är det inte sant. Syntetiskt framställda hormoner är inga riktiga hormoner, de är läkemedel tillverkade av människor och de skapar kaos i din kropp.

Bioidentiska hormoner är säkra

Men det det rör på sig. Mer och mer forskning och fler och fler undersökningar om bioidentiska hormoners säkerhet och effektivitet genomförs. Även om utvecklingens hjul ibland snurrar långsamt blir bevisen för fördelarna med behandling med bioidentiska hormoner alltfler och de visar att dessa hormoner är säkra och effektiva för kvinnor som söker lindring för förklimakteriets och klimakteriets symptom.