Trött och Utbränd?

När vi tänker på stress associerar vi ofta till negativa saker som utmattning, nervositet, oro och ångest. Sanningen är dock att en viss mängd stress faktiskt är något bra.

Utan stress skulle vi inte kunna ta oss ur sängen på morgonen eller utföra våra dagliga sysslor. Utan stress skulle vi inte kunna hantera farliga eller krävande situationer. När stress är begränsad och riktad kan den vara det som ger kraft åt ett produktivt liv.

Om stress däremot är kronisk och konstant blir inte bara livet svårare att hantera, det kan även orsaka känslomässig och fysisk ohälsa. Genom att förstå hur kroppen reagerar på stress kan man ge sig själv det stöd som behövs för att leva ett balanserat och hälsosamt liv.

Stress och binjurarna

Under perioder av stress, vare sig man upplever det som mycket eller lite, är det binjurarna som kommer till undsättning. Dessa två valnötsstora organ sitter ovanpå njurarna och utsöndrar kemikalier och hormoner i kroppen för att hjälpa oss hantera alla typer av fysisk, känslomässig och psykologisk stress.

Stresshormonerna – kortisol, adrenalin och DHEA

Kortisol, DHEA, och adrenalin är de tre mest aktiva hormonerna i kroppen under perioder av stress. När kroppen förnimmer ett hot, eller upplever en krissituation, svarar hypotalamus i hjärnan med att skicka signaler till hypofysen som i sin tur signalerar vidare till binjurarna att de måste producera höga nivåer av dessa hormoner i förberedelse för fly-eller-fäkta responsen.

Genom att konvertera protein till energi och frisätta lagrat socker gör kortisolet att man snabbt kan svara på hotet. Adrenalinet förbättrar syreupptaget i kroppen och ökar glykogen i hjärnan och musklerna för mer energi. Det gör att hjärtat arbetar hårdare, det utvidgar pupillerna och det skärper fokus och minne.

Samtidigt ökar andningen och blodtrycket höjs. Musklerna blir spända, sinnena skärpta och snabba stötar av energi går genom kroppen. Allt detta syftar till att man ska hantera den uppkomna krissituationen med att antingen springa därifrån eller stanna och slåss.

För att hjälpa kroppen att återhämta sig från stress utsöndras också DHEA. DHEA lugnar kroppen och ger en allmän känsla av vitalitet, energi och välbefinnande. Det fungerar också som en motvikt till kortisol och adrenalin. Där kortisol och adrenalin pumpas ut i kroppen och förbereder för handling lugnar DHEA ned systemet och ger möjlighet till återhämtning.

Detta förunderliga biologiska gensvar på stress är en inbyggd överlevnadsmekanism designad för att vi ska kunna ta oss igenom kortlivade kriser, stress eller trauma. Det är en intensiv och högst effektiv kemisk respons men vid kronisk stress kan det innebära allt för stor påfrestning på kroppen.

Vad orsakar binjuretrötthet?

Under perioder av kronisk och ihållande stress förblir nivåerna av kortisol höga. Med tiden leder den ökade kortisolproduktionen till att receptorerna för kortisol i hypotalamus blir okänsliga och inte längre reagerar lika snabbt. Detta resulterar i att binjurarna inte producerar tillräckliga mängder kortisol vilket då leder till låga kortisolnivåer eller binjuretrötthet.

Utan en korrekt nivå av kortisol i kroppen kan vi inte hantera fly-eller-fäkta situationer som vi ska. När kroppen fortsätter in i en negativ återkopplingsloop av för högt kortisol till för lågt kortisol börjar vi känna oss trötta och utmattade.

Problemet är även mer komplext än så. Kronisk stress leder också till låga nivåer av serotonin i hjärnan. Lågt serotonin i sin tur orsakar en störning i sköldkörtelns normala funktion vilket kan leda till sekundär hypotyreos vilket också kan leda till depression.

Att återhämta sig från binjuretrötthet

När våra binjurar inte längre kan producera korrekta mängder av kortisol, DHEA och adrenalin förlorar vi förmågan att orka med stress vilket resulterar i symptom på grav utbrändhet.

Mental och fysisk utmattning, oförmåga att återhämta sig från stress eller sjukdom, sömnsvårigheter med problem att somna och problem med avbruten sömn, depression, kroniska infektioner, orkeslöshet, en känsla av att det är för mycket, instabilt blodsocker, sug efter salt, panikattacker och skenande tankar, viktökning runt midjan, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi samt en känsla av att vara uppe i varv men ändå trött, är alla tecken på binjuretrötthet och utbrändhet.

För att bli frisk och återhämta sig ordentligt från binjuretrötthet är det viktigt att förstå att det inte är något som kan ske över en natt. Börja med att titta på vad som orsakar stress i ditt liv. Gör ett medvetet val att förändra ditt liv, konfrontera och avlägsna sådant i ditt liv som orsakar för mycket stress.

Genom att balansera dina hormoner och införa kosttillskott som 5-HTP, vitamin B6 och magnesium hjälper du till att återfå en bättre nivå av serotonin i hjärnan. Även om det kan ta lite tid, upp till 12-24 månader i extrema fall av binjuretrötthet, kommer du att börja må som dig själv igen om du fokuserar på förbättring.