Är vissa progesteronkrämer bättre än andra?

Var försiktig med vart ni får er information ifrån och ifrågasätt om informationen är faktabaserad eller profitbaserad för att sälja mer kräm och tjäna mer pengar. Tyvärr har det helt plötsligt dykt upp många s.k “hormonexperter” I Sverige. Var försiktiga och ifrågasätt deras motiv och vart dom fått sin medicinska ubildning ifrån. Hormoner är inte att leka med och fel behandling kan orsaka allvarliga konsekvenser.
Mitt mål är att ubilda läkare, sjuksköterskor och barnmorskor I Sverige så dom i sin tur kan erbjuda evidens-och forskningsbaserad hormonella behahandlingar som är säkra. Målet är att alla kvinnor som behandlas med hormoner ska innan behandlingen påbörjas erbjudas både gyn och bröstundersökning.
Nedan är ett brev som jag tidigare skrivit till individer och företag I Sverige som givit vilseledande och felaktig information angående skillnaden mellan Dr. Lees progesteronkräm och andra tillverkare.

Facts on the production of progesterone creams

 Both the bio-identical progesterone capsules I recommend (Utrogest in Sweden and Prometrium in US) and Dr. Lees cream contain exactly the same progesterone. This progesterone is manufactured by the pharmaceutical industry.

Dr. Lee did not invent progesterone. Bio-identical progesterone was readily available at any compounding pharmacy in US when I first started prescribing bio-identical progesterone 25 years ago.

 Today, we probably have at least 50 different manufacturers of progesterone creams in United States. They are all sold over the internet or in health food stores. All of those creams, including oral progesterone capsules and any compounded bio-identical progesterone whether in capsule or creams contain exactly the same progesterone.

 The type of progesterone used is called “USP micronized progesterone.” The term “USP” refers to the grade or purity of the product and is the shortened form of the term “United States Pharmacopia”. “USP pharmaceutical grade” is derived from yams and sometimes soy and a pharmaceutical company will synthesize that plant hormone, “tweak it,” to look just like the molecule of the human hormone. This is the product that all companies, including ProgestAll and Female Balancing Cream will use manufacturing their “natural” products.